Webinar live & on-demand
17 September.
11:00-12:00 CEST.
NMG Profile

Välkommen på webinar:

Hur kan realtidsdata hjälpa oss att förstå framtiden bättre?

De senaste månaderna har det blivit smärtsamt tydligt hur en oväntad och dramatisk utveckling kullkastar planer och strategier för företag över hela världen. Frågan alla ställer sig är vilken information man ska basera sin strategiska planering på, när allt snurrar så mycket snabbare i en globaliserad ekonomi i ett uppkopplat samhälle?

Traditionella modeller och insamlingsmetoder för att skaffa sig kunskap om marknader har bevisligen inte fungerat under ett COVID-19-år – det går för långsamt och det tar inte in alla relevanta faktorer. Därför har intresset växt för alternativa datakällor med hög frekvens och som finns tillgängliga i realtid, ofta kompletterat med framåtriktad, prediktiv analys med hjälp av AI. Det är inte en helt ny företeelse, men intresset har ökat markant under den senaste tiden. 

Det här seminariet samlar utvecklare av metoder och användare för att diskutera hur långt utvecklingen kommit inom området. Frågor som kommer att diskuteras är: Hur går det till att använda sig av realtidsdata, hur ser man kopplingen mellan beteende och ekonomi, hur kan man dra nytta av de här metoderna? Inom vilka branscher och tillämpningar har man kommit längst? Och inte minst – går det att lita på informationen och analysen?

 

Anordnas tillsammans med:

tillväxtbarometern_logo_text

 

Till anmälan
mats

Mats Kinnwall

Chefsekonom Teknikföretagen

Han är fil.dr. i nationalekonomi och chefsekonom på Teknikföretagen. En bakgrund som chefsekonom på Industriarbetsgivarna, Skogsindustrierna samt Sveriges Kommuner och Landsting, och var innan dess chefsanalytiker på Handelsbanken.

peter

Peter Majanen

CEO Quattroporte AB

Han är VD på strategiföretaget Quattroporte just nu och började analysera stora dataset redan på slutet av 80-talet. Han har tidigare arbetat bl a som forskningschef på Demoskop och Director på Kreab.

ylva

Ylva Hedén-Westerdahl

Prognoschef Konjunkturinstitutet

Hon har haft nuvarande befattning  i 3,5 år. Före dess har hon varit chef för Nationalräkenskaperna på SCB, prognoschef på Finansdepartementet och chef för utredningsenheten på Riksbanken.

rodrigo

Rodrigo Graviz

CEO My Telescope AB

Han är CEO och skapare av företaget My Telescope, ett mjukvaruföretag som utvecklar avancerad analys för djuplärning och artificiell analys. Innan han skapade My Telescope var han CEO för två egenstartade företag, Graviz Labs och YouMe Agency, samt fondanalytiker för Morningstar Europe.

alexander

Alexander Norén

Analyschef Skanska Sverige AB

Han är analyschef på Skanska där han har varit i snart 6 år. Tidigare har han även jobbat med marknadsanalys på Carema.

benjamin

Moderator: Benjamin Ståhl

VD Blue Institute

Han är ek.dr. och VD för forskningsinstitutet Blue Institute – ett forum som bevakar förutsättningarna för tillväxt i Sverige och världen, och som driver Tillväxtbarometern.

anne

Värd: Anne Årneby

CEO Nordic Morning Group


Datum. 17:e september
Tid. Kl 11:00 - 12:00 CEST (Stockholm)
Se det live eller efteråt on-demand.

OBS! Evenemanget kommer att hållas på svenska.


 

We believe in making the world a better experience